Taong 1840, ng si Don Saturnino Cristoval Rilles (de VillaseƱor), ang Gobernadorcillo del Pueblo, siya ang nagpa-comisyon na magpagawa ng Mahal na Senor, sinasabing ang La Purrisima ng Municipio at ang Mahal na Senyor ay nagmula sa iisang torso lamang. Ayon sa Camarera ng Mahal na Senyor mga taong 1895, ng ipagawa ng Capitan ang Senor, ito ay karaniwang naka-base sa simbahan at totoong pagaari ng bayan. Tunay ngang nilingap ng taong bayan ang Mahal na Senyor at sinasabing sa prusisyon nito t...


Continue reading ...